Grey luôn nói lời cảm ơn với mẹ một cách lịch sự

Cậu bé bỗng nổi như cồn vì những lời cảm ơn với mẹ khi được mẹ cho ăn hay giúp đỡ một việc gì đó.
Có thể bạn quan tâm