Hoa hậu Diễm Hương "Tuổi trẻ tôi đã từng ngu ngốc, hiếu thắng, nhưng làm mẹ đã khiến tôi thay đổi..."

"Làm mẹ có rất nhiều cái tiếc, nhưng Hương chọn để làm sao cho con mình thấy vui". Mẹ có thể vấp ngã, mẹ có thể sai lầm, nếu tất cả đánh đổi để lót đường cho con, thì mẹ thấy hoàn toàn xứng đáng!