Hóa ra, Pikachu cũng "lầy lội" không kém gì Deadpool đây này!

Dễ thương lắm, mà cũng "lầy lội" không ai bằng!
Có thể bạn quan tâm