Hỏa tốc chặn tôm càng đỏ Trung Quốc "bơi sang" Việt Nam

Gần đây, nhiều người mua bán tôm hùm đất mà không biết rằng, đây là loài sinh vật ngoại lai không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm