Lễ cấp sắc của người Dao Đỏ

Nghi lễ cấp sắc có nguồn gốc từ xa xưa, là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông Dao Đỏ.
Có thể bạn quan tâm