Lê Lai liều mình cứu chúa

Theo Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn, Lê Lai tính cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả lẫm liệt lo việc hậu cận cho Lê Lợi.
Có thể bạn quan tâm