Đang xem Lời học sinh muốn nói với thầy cô

Lời học sinh muốn nói với thầy cô

Thầy cô nói một tiếng, học sinh nói lại một tiếng, cãi nhau lại chem chẻm ??.
Có thể bạn quan tâm