Mẹ bệnh tật còn 20kg giành giật sự sống để giữ con