Miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến nhường nào

Chẳng thể nào vừa lòng "thiên hạ" mất! Kiểu gì cũng nói được. ????
Có thể bạn quan tâm