Minh Tú: Đại gia cho 100 triệu thì sẽ đi nhưng với 1 điều kiện

Bạn nghĩ Minh Tú có khôn khéo hay không? Liệu có đại gia si tình nào chịu chơi như thế không ta?
Có thể bạn quan tâm