Trúc Nhân: Từng vét hết 40 triệu làm MV, sống cả tháng với 700k và sẵn sàng làm trợ lý cho Thu Minh vì tình chị em

"Rất may mắn cho tôi rằng trong khoảng thời gian vừa qua chuyện kinh tế cũng bớt khó khăn rồi, cũng bớt vấn đề để tôi đau đớn suy nghĩ rằng tiền đâu làm sản phẩm, tiền đâu làm MV" - Trúc Nhân.