Đang xem Nam Em "khẩu chiến" với Hari Won - ai là người chiến thắng?

Nam Em "khẩu chiến" với Hari Won - ai là người chiến thắng?

Nam Em hỏi Hari: Chị bắt cả hai tay phải không? ??
Có thể bạn quan tâm