Những ngày đầu "mùa" Vu Lan

Vẫn đang là những ngày đầu của mùa báo hiếu Vu lan, nên thật sửng sốt khi bà cụ được ba đứa cháu ở nước ngoài góp tiền chăm nuôi lại nói “Thời buổi bây giờ sống thọ khổ lắm”. Bạn có biết cha mẹ mình thực sự mong muốn điều gì không?
Có thể bạn quan tâm