Vu lan

  • Những ngày đầu "mùa" Vu Lan

    Vẫn đang là những ngày đầu của mùa báo hiếu Vu lan, nên thật sửng sốt khi bà cụ được ba đứa cháu ở nước ngoài góp tiền chăm nuôi lại nói “Thời buổi bây giờ sống thọ khổ lắm”. Bạn có biết cha mẹ mình thực sự mong muốn điều gì không?

    0 0