Nuốt phải hạt thì không mọc cây trên đầu đâu, thế nuốt kẹo cao su có bị dính ruột không nhỉ?

Chắc hẳn lúc nhỏ bạn từng bị người lớn dọa rằng nếu nuốt bã kẹo cao su thì sẽ bị dính ruột, hoặc hư cấu hơn là... mọc ra cả một cây cao su trong bụng? Sự thật thì đây mới là hậu quả nếu bạn nuốt bã kẹo cao su!
Có thể bạn quan tâm