Rút USB đột ngột khỏi máy tính là vô hại, Microsoft đã chính thức xác nhận

Vậy mà nào giờ cứ tưởng!
Có thể bạn quan tâm