Smartphone lai laptop cực nhỏ gọn, đút được vào túi quần

Đây là laptop hay smartphone? Nó có thể làm được tốt nhiệm vụ của cả 2 hay không? Còn quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Có thể bạn quan tâm