Thanh Thúy dạy Đức Thịnh như con?

Ở ngoài là nhân vật phong vân quát tháo đầy quyền lực vậy thôi chứ gặp chị Thanh Thúy thì anh Đức Thịnh vẫn phải chịu thua nhé! ??
Có thể bạn quan tâm