Đang xem Thế giới sắp không cần thứ 6 nữa, tuần làm việc 4 ngày là đủ?

Thế giới sắp không cần thứ 6 nữa, tuần làm việc 4 ngày là đủ?

"Tuần làm việc 4 ngày" được cho là ý tưởng viển vông, không mấy ai quan tâm, nhưng sau đại dịch COVID-19, khi môi trường làm việc có nhiều thay đổi, thử nghiệm mô hình này đã thu được những kết quả đầy hứa hẹn.
Có thể bạn quan tâm