Thiên thạch lớn cỡ nào có thể phá hủy Trái đất?

Nếu thiên thạch có kích thước bằng đỉnh Everest đổ bộ Trái đất, nó sẽ tạo ra một hố lửa rộng hơn 160km, xóa sổ hầu hết sự sống trên Trái đất.
Có thể bạn quan tâm