Thiết kế "chất" nhất Vịnh Bắc Bộ: Nhìn vào không biết giường hay lăng mộ !

"Chả là mới thuê được căn phòng, vào mà lạnh gáy, toát hết cả mồ hôi hột các bác ạ". ??
Có thể bạn quan tâm