Thứ nhựa sinh học dễ phân hủy làm từ da cá và tảo này sẽ cứu được Trái Đất

MarinaTex sẽ thay thế giấy gói nhựa dùng một lần, và khi tìm được đường ra biển cả, nó sẽ lại trở thành thức ăn cho sinh vật.
Có thể bạn quan tâm