Tín ngưỡng Mo Mường

Mo Mường là một di sản văn hóa tiêu biểu của người dân tộc Mường được thực hành trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng, sinh đẻ, trưởng thành, kết hôn…
Có thể bạn quan tâm