Toàn cảnh thượng nguồn sông Hoàng Hà đóng băng

Đoạn sông Hoàng Hà ở Nội Mông bị đóng băng do không khí lạnh liên tục tràn xuống miền bắc Trung Quốc.
Có thể bạn quan tâm