Đang xem Trước khi về chung một nhà, Trường Giang đã dành cho Nhã Phương những câu ngôn tình thế này đây!

Trước khi về chung một nhà, Trường Giang đã dành cho Nhã Phương những câu ngôn tình thế này đây!

Phải chăng vì những câu ngôn tình này mà Nhã Phương đã không thể thoát khỏi "lưới tình" của Trường Giang? ??
Có thể bạn quan tâm