Xuân Nghi từng bị bạn học "hội đồng" vì nổi tiếng

Xuân Nghi chia sẻ rằng, ở thời điểm năm lớp 7 vì nổi tiếng, nhận đuợc những sự ưu ái đặc biệt từ thầy cô mà khiến bạn bè cảm thấy bất công, doạ nạt.
Có thể bạn quan tâm