Văn hóa múa sạp của dân tộc Mường

Khởi đầu là trò chơi đập chày, đập gậy, trải qua quá trình phát triển, nghệ thuật múa sạp của người Mường ngày càng phong phú, sinh động.
Có thể bạn quan tâm