Tập 8 "Trời sinh một cặp": Dương Triệu Vũ - Lê Minh Ngọc thể hiện liên khúc Latinh

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Dương Triệu Vũ - Lê Minh Ngọc thể hiện liên khúc Latinh