Tập 8 "Trời sinh một cặp": Lê Đình Minh Ngọc - Vũ Hà thể hiện liên khúc "Mamboo nồng say – Xin lỗi em – Shalala"

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Lê Đình Minh Ngọc - Vũ Hà thể hiện liên khúc "Mamboo nồng say – Xin lỗi em – Shalala"