Vợ chồng Minh Tiệp đã ra ở riêng và anh trân trọng vợ từng chút như thế này đây…

Không phải tự nhiên mà một gia đình có thể sống hạnh phúc, cân bằng giữa bố mẹ và vợ chồng, nhà nội và nhà ngoại! Và đây là bí quyết của gia đình Minh Tiệp.
Có thể bạn quan tâm