Đang xem Antifan đòi cột Lại Thanh Hương lại để không lên máy bay hù dọa U23

Antifan đòi cột Lại Thanh Hương lại để không lên máy bay hù dọa U23

Trước những lời xỉa xói từ Antifan, Lại Thanh Hương cũng không ngần ngại "Thân gửi mấy má Owker..."
Có thể bạn quan tâm