Bạn trai Maria Ozawa "Tôi không bận tâm quá khứ của cô ấy, chúng tôi chẳng cần phải cố gắng để chứng minh cho người ta thấy điều gì cả"

"Tôi nghĩ chúng ta không nên hủy hoại hạnh phúc ngày hôm nay vì những tiêu cực đã xảy ra ngày hôm qua!"- bạn trai Maria nói.
Có thể bạn quan tâm