Tình yêu chết không phải vì gái gú, rượu chè mà dôi khi chỉ vì lý do ngớ ngẩn như lười tắm gội, không đánh răng

Nhiều người đàn ông không rượu chè, gái gú, cờ bạc nhưng lại có một cái rất kinh mà cũng khó nói, đó chính là KHÔNG VỆ SINH, Ở CỰC BẨN. Nếu buộc phải chấp nhận một tật xấu của chồng mình, các chị chọn tật xấu nào?