Đang xem Chó nghiệp vụ Việt Nam chạy vòng qua thay vì nhảy xuống bể nước trong phần thi ngày 26/8 tại Moskva, Nga. Video: Zvezda.

Chó nghiệp vụ Việt Nam chạy vòng qua thay vì nhảy xuống bể nước trong phần thi ngày 26/8 tại Moskva, Nga. Video: Zvezda.

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
hientt_afamily /
Có thể bạn quan tâm