Con được 8 tháng vợ chồng đã ly hôn, bố đơn thân: "Lúc mẹ nó bảo không nuôi, mình bất ngờ nhưng mừng lắm"

Có những ký ức không tốt đẹp gì với cuộc hôn nhân đầu tiên, bố đơn thân đã nguyện ở vậy nuôi con và chưa dám nghĩ đến việc đi bước nữa.
Có thể bạn quan tâm