Cụ ông 83 tuổi rong ruổi đạp xe hơn 20km đi bán chuối để kiếm tiền nuôi vợ

Có thể cụ tuổi cao sức yếu, nhưng tình yêu thì còn mãi ấm nồng, chắt chiu.
Có thể bạn quan tâm