Cụ rùa khổng lồ sống qua 3 thế kỷ, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của thế giới và đến giờ vẫn ung dung hưởng thái bình

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Trang DOP /
Có thể bạn quan tâm