Đây là lý do mà người ta gọi Đức Phúc là "thánh lầy"

Không phải tự nhiên người ta gọi Đức Phúc là thánh lầy đâu nhé!
Có thể bạn quan tâm