Doanh nhân, người nổi tiếng hỗ trợ ngành Y tế chống dịch Corona: Người mua bộ xét nghiệm, người tặng hẳn phòng cách ly nghìn đô

Có thể bạn quan tâm