Gia đình có hai con mắc bệnh hiếm gặp và sự lựa chọn đau đớn: Phải hy sinh từ bỏ điều trị cho một đứa để cứu sống đứa còn lại!

Có thể bạn quan tâm