Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 ở Đông Nam Á, người dân có nguy cơ ung thư phổi

Xin hãy bảo vệ môi trường!
Có thể bạn quan tâm