Hari Won mê trai khiến Trấn Thành tức "sôi máu"

Đúng là cái tật "mê trai" thì phải đầu thai mới hết nè ??.
Có thể bạn quan tâm