Đang xem Khóc thét trước độ nghịch bá đạo của học sinh thời nay, tự chế xích đu đung đưa trong lớp, chơi vui thật nhưng ai cũng sợ một điều

Khóc thét trước độ nghịch bá đạo của học sinh thời nay, tự chế xích đu đung đưa trong lớp, chơi vui thật nhưng ai cũng sợ một điều

Nhìn nam sinh ngồi xích đu tự chế và được các bạn cùng lớp đẩy nhiệt tình, ai cũng phì cười đồng thời hốt hoảng không kém.
Có thể bạn quan tâm