Đang xem Nghỉ học dài ngày, MC Phan Đăng gợi ý: "Không cần làm quá nhiều bài tập mà cha mẹ hãy cho con làm một điều khác thường"

Nghỉ học dài ngày, MC Phan Đăng gợi ý: "Không cần làm quá nhiều bài tập mà cha mẹ hãy cho con làm một điều khác thường"

Chẳng nhẽ chúng ta chỉ biết quản trị thời gian của học sinh bằng bài tập thôi sao? Theo tôi, việc giao bài tập là đúng, nhưng nếu nhất nhất chỉ biết "nhồi" bài tập thì có khi lại phản tác dụng.
Có thể bạn quan tâm