Nhóm học sinh tiểu học bị cô giáo tra hỏi vì tội vừa đi xe vừa múa quạt

Nhóm học sinh tiểu học vừa đi xe đạp, vừa thả hai tay múa quạt
Có thể bạn quan tâm