Tán giai phải bình tĩnh và bơ tiệt nó đi

Trọn bộ kíp tán "giai" cho chị em đây!! ;)
Có thể bạn quan tâm