Đang xem Trẻ em trên thế giới đón lễ khai giảng như thế nào?

Trẻ em trên thế giới đón lễ khai giảng như thế nào?

Trong khi tất cả các trường học ở Việt Nam đều tổ chức khai giảng cùng một ngày với các nghi lễ trang trọng và nhiều hoạt động có ý nghĩa, thì ở một số quốc gia trên thế giới tổ chức rất giản dị, ngắn gọn hay thậm chí không có lễ khai giảng.
Có thể bạn quan tâm