Đang xem "Ù ù cạc cạc" không phải là từ chỉ trích những người ngu đần, nói mãi không chịu hiểu.

"Ù ù cạc cạc" không phải là từ chỉ trích những người ngu đần, nói mãi không chịu hiểu.

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Hướng Dương HT /
Có thể bạn quan tâm