Bạn có 'DẠI' khi yêu?

Khi yêu thì liệu chúng ta có đủ tỉnh táo để biết đúng hay sai?
Có thể bạn quan tâm